Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.2.2013 18:00

Přednáška k debatě o Edvardu Benešovi

18:00 hod. Historik PhDr. Miroslav Kunštát, PhD. z Akademie věd České republiky hovoří o průběhu a současném stavu diskuse o Edvardu Benešovi v České republice. Přednášku pořádá Gerhart-Haputmann-Hause ve spolupráci s Českým centrem v Düsseldorfu a se sudetoněmeckým spolkem, spolková skupina Severní Porýní-Vestfálsko.

Již název poslední knihy Jiřího Gruši vydané in memoriam, je pro mnohé provokací: „Beneš jako Rakušan“. Gruša se narodil v roce, kdy byl Edvard Beneš prezidentem a který měl zásadní význam pro Českou Republiku, totiž 1938. Zabývání se politikem Benešem se do jisté míry stalo pro Grušu životním tématem. Zajisté to má něco společného s tím, že ho jeho životní cesta proti komunistickému režimu v ČR ho přivedla právě do Německa. Od té doby žil Gruša v zemi, která 1938 zničila Českou republiku v čele s Edvardem Benešem.

Vztah Čechů k Němcům a naopak určil stejnou měrou biografii Edvarda Beneše a Jiřího Gruši - jen oni vyvodili jiné závěry.

Období pod německou nadvládou do roku 1945 a následovné vyhoštění okolo 3 milionů Sudetských Němců se od té doby stalo hlavním tématem v česko-německé diskuzi o nedávné společné minulosti. Edvard Beneš a jeho politická spoluodpovědnost hrají přitom stejně důležitou a kontroverzní roli jak v Čechách, tak v Německu.

Kniha „Beneš jako Rakušák“ zasahuje do rozšířené interní české debaty. Všechno se otočí okolo „rozpolcené osoby nedávné historie České země“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Zastoupené pozice jsou skutečně rozdílné: Jiří Gruša, který nebyl pouze spisovatel, ale zároveň v letech 1990 – 2004 velvyslancem ČR v Německu a Rakousku, zatímco byl Benešovi v květnu 2005 postaven před Ministerstvem zahraničních věcí jeho památník, mluví o něm jako o „Trpaslíkovi v evropské historii“.

Na konci října 2011 náhle zesnulý Jiří Gruša se již nemohl zúčastnit další diskuze o Edvardu Benešovi – nicméně tato debata není stále uzavřená ani v Německu ani v Čechách, jedná se zejména o neblaze proslulé Benešovy dekrety, které byly základem pro zbavení práv a vyhnání sudetských Němců z Čech a jsou formálně stále v platnosti.

Průběh a aktuální stav české debaty o Edvardu Benešovi shrnuje PhDr. Miroslav Kunštát, PhD., historik a člen Akademie věd ČR a přednášející na katedře mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy. Miroslav Kunštát je díky velkému počtu zveřejněných publikací jak ČR, tak v Německu uznávaným expertem pro novodobé česko-německé vztahy.

Místo konání:

Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf

Datum:

6.2.2013 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala