Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.6.2013 18:30

Rozdělené kultury. Historie česko-židovsko-německých vztahů v Praze mezi lety 1918 a 1938 Ines Koeltzsch (Praha)

V rámci semináře k novějším a východoevropským dějinám přednáší na Universität Düsseldorf historička Ines Koeltzsch

V historickém výzkumu bylo na heterogenní městské společnosti ve východní Evropě 19. a raného 20. století nahlíženo jako na jednoznačně oddělitelné národnosti popř. etnické skupiny. V případě Prahy se etablovalo vnímání dějin jako konfliktní a/nebo symbiotické, které má svůj původ ve vnímání z doby pozdní Habsburské monarchie a první Československé republiky. Výchozí bod této práce však netvoří postulované velké kolektivy. Ines Koeltzsch zkoumá v rámci integrované městské historie jak Pražanky a Pražané vnímají a jednají s různorodou národní, jazykovou a kulturní příslušností v různých prostředích města. Na příkladu úřednické statistiky, komunální politiky, intelektuální veřejnosti a populární kultury se jí podařilo vypracovat kontextuální a situační závislost národních konstrukcí identity v hlavním městě Československa. Práce byla v roce 2011 vyznamenána cenou Georg R. Schroubek Dissertationspreis fondu Schroubek-Fond Östliches Europa.
Autorka:
Ines Koeltzsch, narozena 1977, pracovala jako vědecká pracovnice na Osteuropa-Institutu na Freie Universität Berlin. V současnosti pracuje jako historička v Praze.

Místo konání:

Institut für Geschichtswissenschaften II und V, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Geb. 23.31, Ebene 02, Raum 27

Datum:

11.6.2013 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala