Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.9.2016 19:00

Český dokument ve středu: Milujte své nepřátele / Liebet Eure Feinde

Ve svém dokumentárním filmu vykresluje režisér Tomáš Škrdlant život a působení českého humanisty Přemysla Pittera a jeho družky Olgy, kteří během druhé světové války a v době po ní zachránili více než 800 židovských a německých dětí před jistou smrtí.

V roce 1933 založil český pedagog spolu se svou švýcarskou partnerkou v Praze dětský domov, do nějž po obsazení Československa wehrmachtem přijímal rovněž židovské děti a tím je zachránil před deportací. Ihned po konci války zřídil ve zkonfiskovaných zámcích další domovy pro židovské děti, které byly osvobozeny z koncentračních táborů. Později ve svých domovech poskytl útočiště také německým dětem, které zachránil z internačních táborů nově zřízených pro Němce. Nejen pro děti traumatizované válkou bylo nejdříve těžko představitelné žít a učit se v těchto domovech pohromadě. Také české okolí reagovalo na činnost Přemysla Pittera a Olgy Fierzové s nedůvěrou a podezíravostí a české úřady je začaly pronásledovat, takže emigrovali v roce 1950 do Spolkové republiky Německo, později do Švýcarska. Pro děti z jejich domovů však bylo setkání s oběma, s jejich lidskostí a pacifistickými ideály formující. Řada z nich si před kamerou ještě po mnoha letech připomíná oba zachránce s vroucností.

Působení Přemysla Pittera a Olgy Fierzové bylo v České republice oceněno teprve po Sametové revoluci v roce 1989; ve světě se jim uznání dostalo již dříve. V roce 1964 resp. 1966 byli v Izraeli oceněni jako „Spravedliví mezi národy“, v roce 1973 získal Přemysl Pitter od prezidenta Spolkové republiky Německo Spolkový kříž za zásluhy.  

CZ 2005, 78 min, OmU, Regie: Tomáš Škrdlant

Středa, 21.9.2016, 19.00 hod v Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf

Vstup volný

 

Český dokument ve středu

Již několik let vznikají v České republice výtečné dokumentární filmy vysoké umělecké kvality, které divákovi zprostředkovávají nezvyklé obrazové zážitky a vypráví působivé příběhy, nezřídka kdy se dotýkající i společné česko-německé minulosti. V nové programové řadě vám České centrum Düsseldorf a Gerhart-Hauptmann-Haus jednou za měsíc představí vybrané příklady české dokumentární tvorby. Na projekci následuje skypový rozhovor s protagonisty nebo tvůrci filmu. 

Místo konání:

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf

Datum:

21.9.2016 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala