Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.5.2011 11:00 - 29.5.2011

"ZPĚT DO RÁJE - ZURÜCK ZUM PARADIES" - mezinárodní výstava umění

23 umělců 10 zemí vystavuje své práce na téma "Zpět do ráje".

Záhájení výstavy (Vernisáž) proběhne v sobotu 1. května 2011 od 11 hodin.

Vít Vavřinec Pavlík se narodil 15. 1. 1976 ve Volarech. V roce 1999 absolvoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích – obor učitelství pro umělecké školy. Téhož roku byl přijat do profesionálního sdružení výtvarných umělců Asociace jihočeských výtvarníku. V současné době vykonává funkci předsedy Asociace jihočeských výtvarníků a ředitele Základní umělecké školy ve Volarech. Těžištěm jeho výtvarné činnosti je kresba, monumentální malba a projekční fotografie.

Mladý umělec, který roku 1999 vstoupil do českého výtvarného života, se představuje především cyklem obrazů ze Šumavy. Vyznačují se architektonickým promítáním prostorové skladby v terénu a strukturovaným odlišením vrstvených profilů. Obrazy v sobě spojují v motivech krajiny konstruktivní hledisko s výtvarným, které je vyjádřeno abstrahováním tvarů s průniky jeho forem. Stylizační tendence mají výrazně grafizující polohu a pevnou stavbu. Jednota projevu není spojena jen na příbuzné tonalitě, ale především na koncepci, jejímž východiskem je důvěrná znalost prostředí, ve kterém malíř vyrůstal a kde cítí své kořeny.

Teodor Buzu se narodil v roce 1960 v Dräsliceni, Moldavsko. Absolvoval Akademii umění a designu (1980-1985) u prof. Oleg Veklenko na Ukrajině. Je členem Asociace Jihočeských výtvarníků, skupiny Die Neuen Milben (Rakousko), Nového sdružení pražských umělců, Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova (Moldavsko). Jeho tvorba je zastoupena v mnoha evropských galeriích, např. na Slovensku v České republice, Holandsku, Itálií, Moldavsku nebo v Rumunsku.

Tomáš Pergler - narozen 1960 v Praze. V roce 1985 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 je zaměstnancem Akademie výtvarných umění v Praze a samostatně vystavuje od roku 1997 např. v: Českých Budějovicích, Praze (12x), Brně, Rožmberku nad Vltavou, Kadani, atd. Tomáš Pergler vytváří abstraktní objekty, ve kterých využívá přírodních forem. Dospívá ke kultivovanému výrazu, který navazuje na meziválečné i poválečné abstraktní tendence.

Autor: Tomas Pergler   Autor: Vit V. Pavlik   Autor: Teodor Buzu 

 

Výstava je otevřena v sobotu a v neděli od 11 do 17 hodin nebo dle domluvy.

K výstavě je k dispozici katalog.

Místo konání:

Ausstellungshalle Kunst im Hafen e.V., Reisholzer Werftstraße 75/77, 40589 Düsseldorf Reisholz

Datum:

Od: 1.5.2011 11:00
Do: 29.5.2011

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala