Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.5.2013 19:00

Přednáška o česko-německo-židovském skladateli Karlu Reinerovi

Hana Pfalzová představí život a dílo česko-německo-židovského skladatele Karla Reinera, Čecha německého původu, který se Čechem stal díky politickým okolnostem tehdejší doby. Přednáška bude podbarvena hudbou Karla Reinera

Hana Pfalzová studovala germanistiku a slavistiku na univerzitě v Opavě a Řezně. Jejím hlavním zájmem je ruská jazykověda a česká historie a kultura. V současné době je ředitelkou knihovny sudetoněmeckého hudebního institutu v Řezně. Akci pořádá Martin Opitz Bibliothek ve spolupráci s Volkshochschule Herne.

Více informací získáte zde.

 

Místo konání:
Martin-Opitz-Bibliothek, Berliner Platz 5, 44623 Herne
Datum:

16.5.2013 19:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala