Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.8.2012 13:00 - 21.8.2012

Kafka jde do kina

Zveme Vás na dvojjazyčné sympózium KAFKA JDE DO KINA. Realizuje ho Nadace pro podporu filmové kultury v Bonnu ve spolupráci s Institutem pro germanistiku, srovnávací literární a kulturní vědu univerzity v Bonnu. Sympózium se v přednáškách a na základně filmových ukázek přibližuje autorovi a jeho pohledu na kino tehdejší doby. Zároveň publiku zprostředkovává oboustranné působení filmu a Kafkovo literatury. Program sympózia sestavil společně s Prof. Dr. Kertsin Stüssel Stefan Drößler.

Přihlášení na adrese: symposium@film-ist-kultur.de

Mezinárodní dny němého filmu v Bonnu organizuje Nadace pro podporu filmové kultury v Bonn ve spolupráci s Filmovým muzeem v Mnichově, Univerzitou v Bonnu a LVR-zemského muzea v Bonnu.

S laskavou podporou:

Města, filmové nadace, Severního-Porýní Vestfálska, BKM, Univerzity v Bonnu a Kinematéky v Bonnu.

 

Místo konání:
Universität Bonn, Hörsaal 10, Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn
Datum:

Od: 20.8.2012 13:00
Do: 21.8.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala