Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.1.2018 - 29.3.2018

Josef Sudek: Topografie sutin. Praha 1945

Těsně po skončení druhé světové války v roce 1945 se vydal dnes světově uznávaný český fotograf 20. století Josef Sudek (1896–1976) do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které zde válka napáchala. Vznikl tak neobvyklý soubor bezmála čtyř stovek snímků jak dokumentačního, tak uměleckého charakteru, které zachycují zničené stavby, deinstalované sochy či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Soubor těchto negativů je dnes uložen v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v Praze. Výstava představuje čtyřicet z těchto dosud nevystavených snímků formou nových zvětšenin. Galerie Gerhart-Hauptmann-Haus v Düsseldorfu hostí premiéru výstavního projektu, který bude v této formě pokračovat v Miláně, Římě, Paříži a Varšavě, a v létě 2018 bude v rozšířené verzi prezentován v Praze.

Do námětu Sudkových fotografií se nejvíce promítly dvě historické události z roku 1945. Tou první bylo pomýlené bombardování Prahy spojeneckými letadly dne 14. února, jež se dotklo zejména památek Prahy 2. Mezi nimi se Sudek zaměřil především na oblast velmi poničeného Emauzského kláštera, v jehož interiérech ho zaujala skrytá poetika ruin a nepořádku či světlo prostupující skrz rozpadlé stropy. V květnu 1945 pak proběhlo Pražské povstání, během něhož došlo k fatálnímu poškození Staroměstské radnice. Z tehdy devastovaných památek Sudek dokumentoval nejvíce oblast Staroměstského náměstí s obnovujícím se městských ruchem. Třetí skupinou, která zaujala Sudka jako samostatný výtvarný námět, bylo skladiště zabavených soch a zvonů na Maninách, kde fotografoval převážně sochy z pražských pomníků naskládané do náhodných asambláží surrealistického vyznění. V celém souboru pak nalezneme také jednotlivé snímky podstavců na veřejných prostranstvích, ochuzených během okupace o „své“ sochy, protipožárních nádrží, jež často na dlouhou dobu změnily podobu mnoha pražských náměstí, či opuštěnou pražskou barikádu.

Přestože se v případě tohoto souboru jednalo zřejmě o snímky zhotovené na zakázku pražského nakladatele Václava Poláčka, do mnohých z nich se promítly i znaky, které jsou charakteristické pro Sudkovu starší i soudobou volnou tvorbu – např. motiv proměňujícího se okna, paprsků vstupujících do chrámového interiéru nebo skryté krásy nepořádku. Některé snímky tak v sobě mísí hrůzu tragické události s divnou, surreálně „křečovitou“ krásou, jiné jsou melancholicky monumentální. Václav Poláček fotografie využil k ilustraci týdenního kalendáře na rok 1946, vydaného s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 a s doprovodným textem památkáře a historika umění Zdeňka Wirtha.

Josef Sudek (1896–1976), legenda české fotografie, je známý především jako obrazový romantik. Mezi jeho oblíbené fotografické náměty patřily zátiší, okna, zahrady, včetně imaginativních instalovaných snímků, pragensií či krajiny, například beskydského pralesa či průmyslového Mostecka. Vedle volné tvorby provozoval ve 20. až 40. letech také zakázkový atelier. Jeho dílo čítá několik desítek tisíc fotografií a je uloženo ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.

 

Kurátoři výstavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

Autor fotografií: Josef Sudek

Autor nových zvětšenin: Vlado Bohdan

Architektky: Barbara Zedková a Lenka Mrzílková (Studio Miaow)

Grafický design: Martin Groch a Tim+Tim

Poděkování: Simona Binková, Adam Havlík, Markéta Janotová, Adéla Kremplová, Tereza Koucká, Taťjana Langášková, Lenka Lindaurová, Jan Mlčoch, Martin Pavlis, Veronika Řeháčková, Jitka Štětková

 

Zahájení: středa, 24. 1. 2018, 19:00 v Gerhart-Hauptmann-Haus. Zahájení se zúčastní fotograf Vlado Bohdan.

Trvání výstavy: čtvrtek, 25. 1. 2018 – čtvrtek, 29. 3. 2018

Otevírací doba: 
po, st   10:00 –17:00
út, čt    10:00 –19:00
pá        10:00 –14:00


Doprovodný program:

úterý 27. 2. 2018 v 19:00 přednáška Mariany Kubištové, Ph.D.

Prohlídky v rámci Düsseldorf Photoweekend
Adam Havlík (DE/ENG)
Sobota, 17.02.2018, 16:30
Neděle, 18.02.2018, 14:30

Zvláštní otevírací doba Düsseldorf PHOTO WEEKEND: 16. 2., 18:00 – 21:00, 17. 2., 12:00 – 20:00 , 18. 2., 12:00 – 18:00.

Vstup zdarma.

 

Výstavu připravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s nadací Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf a Českým centrem Düsseldorf. Výstava je výstupem projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví“ (zvaný Sudek Project), který byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), id. kód: DG16P02M002. Více informací na www.sudekproject.cz.

 

Místo konání:

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf

Datum:

Od: 24.1.2018
Do: 29.3.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala