Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.10.2011

Oslava státního svátku

Koncert skupiny Hradišťan doprovodí akci k oslavě výročí založení první Československé republiky (1918), kterou pořádají honorární konzul České republiky v Severním Porýní-Vestfálsku, konzul České republiky a České centrum.

28. října 1918 byla založena první Československá republika. 1. ledna 1993 následovalo rozdělení na Českou republiku a Slovenskou republiku. Oba státy však zůstávají i přes rozdělení v mnoha otázkách každodenního rodinného, obchodního a kulturního života úzce spojeny. Výročí státního svátku připomeneme ve čtvrtek 20.10.2011, v Městské hale radnice města Dortmund (Bürgerhalle, Friedensplatz 1, Dortmund). Slavnostní setkání zahájí primátor města Dortmund, Ullrich Sierau. Následovat budou projevy bývalého ministra zahraničí České republiky, PhDr. Jana Kohouta, bývalého ministra zahraničí Slovenské republiky, JUDr. Eduarda Kukana, a výkonného ředitele firmy RWE East, Martina Herrmanna.

Slavnostní večer hudebně doprovodí cimbálová kapela Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici. Hradišťan patří k nejstarším a nejznámějším moravským cimbálovým kapelám a je velmi populární nejen v České republice a na Slovensku, ale i v celé střední a východní Evropě. Vznikla společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti: od jejího založení působila v kapele celá řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků, a to pod dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se začal soubor postupně transformovat, vedle interpretací lidové hudby vznikají i hudebně-taneční tematické projekty. Postupně se také prosazuje autorská tvorba, pro  niž je příznačný odklon od tradičního folklórního pojetí a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění. Folklór se stává inspiračním zdrojem, přičemž jeho filosofická podstata zůstává zachována.

Oslavu pořádají český honorární konzul v Severním Porýní-Westfálsku, konzul České republiky v Severním Porýní-Westfálsku, České centrum Düsseldorf a bývalý honorární konzul Slovenské republiky Ivan Koval.

Pouze pro zvané.

Místo konání:
Bürgerhalle des Rathauses der Stadt Dortmund
Datum:

20.10.2011

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala