Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.9.2012 15:00 - 10.9.2012

Dudácká muzika z Domažlic v Alsdorfu

V rámci letošních evropských dnů ve městě Alsdorf se zaměřením na Českou republiku vystoupí mimo jiné i Domažlická dudácká muzika, která patří více než 15 let k předním souborům prezentující tradiční chodskou dudáckou hudbu.

Snahou Domažlické dudácké muziky je interpretovat původní lidovou hudbu z oblasti Chodska. Jako prameny, z nichž kapela při své tvorbě čerpá a které jsou jim inspirací, slouží různé zpěvníky a sborníky sebrané v průběhu 19. stol., především pak zpěvníky J. Jindřicha. Repertoár Domažlické dudácké muziky obsahuje skladby ze všech oblastí života tehdejšího chodského lidu - písně milostné, darebné, hospodské, robotní, nechybí ani humorná vyprávění ze života Chodů, takzvané „poudačky“. Zpestřením jsou pak instrumentální skladby se sólovou hrou na různé, téměř zapomenuté lidové nástroje.

Většina členů Domažlické dudácké muziky jsou profesionální hudebníci, kteří hudbu vystudovali na konzervatořích a vysokých hudebních školách, v současné době působí jako pedagogové a výkonní umělci. Zpěváci Domažlické dudácké muziky se stali v roce 2007 Laureáty festivalu ve Strážnici za výjimečnou interpretaci chodské lidové písně. Za dobu své existence navštívila DDM více než polovinu evropských zemí včetně Ruska a Pobaltí a absolvovala úspěšná mimoevropská turné po USA a Japonsku. V současné době chystá své druhé CD.

Členové:

Josef Kuneš – umělecký vedoucí, dudy, zpěv

Kamil Jindřich – zastoupení souboru, zpěv, dudy, vozembouch a jiné lidové nástroje

Martina Pincová – zpěv

Josef Stočes – Es klarinet

Tomáš Kůgel – B klarinet (alternace Jaroslav Gabriel)

Josef Petržík – housle, zpěv

Jan Faschingbauer – kontrabas, zpěv

Místo konání:
D-52477 Alsdorf
Datum:

Od: 7.9.2012 15:00
Do: 10.9.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala