Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Transstar Europa

TransStar Europa literární překlady a mezinárodní management v kultuře. Cílem projektu je propojit literaturu a kulturu různých evropských zemí: České republiky, Polska, Slovinska, Chorvatska, Ukrajiny, Německa, Rakouska a Švýcarska. Jeho těžištěm je východní, střední a jižní Evropa.

 

Popis

TransStar Europa je evropský literární a překladatelský projekt, který usiluje o zakotvení „malých“ evropských jazyků a kultury na mentální mapu Evropy.

TransStar Europa:

  •         podporuje mezinárodní zprostředkování kultury v šesti evropských zemích
  •         školí mladé literární překladatelky a překladatele v rámci přeshraniční výměny
  •         vytváří mezinárodní síť pro budoucí zprostředkovatelky a zprostředkovatele kultur
  •         nabízí univerzitám inovativní moduly pro výuku literárního překladu z a do „malých“ jazyků
  •         zvyšuje povědomí širokého publika o „malých“ jazycích a kultuře 

Jaké aktivity nabízí TransStar?

Pod sloganem „Různé kultury, společné dějiny: Na cestě do nové Evropy“ se skrývají semináře, diskuze a kulturní události, na kterých získají kulturní zprostředkovatelé, vzdělávací a kulturní organizace a široké publikum nové pohledy na literární krajiny zúčastněných zemí.

Překladatelské dílny

Budoucí zprostředkovatelé kultur jsou v rámci dílen školeni profesionálními literárními překladatelkami a překladateli. Překládají texty současné evropské literatury do šesti jazyků. Jak v jednojazyčných skupinách, tak v tandemu se setkávají na vícejazyčných seminářích, těží z různých kulturních souvislostí a otevírají pomocí svých překladů nové prostory evropských kultur. V návaznosti na dílny budou přeložené texty publikovány, prezentovány a zpřístupněny široké veřejnosti. Dílny se konají v Tübingenu, Freiburgu, Krakově, Łódźi, Ústí nad Labem, Kievu, Zagrebu a Ljubljaně.

Internetová síť

Internetová síť pro budoucí kulturní zprostředkovatele je platformou pro výměnu a nabízí prostor pro další interaktivní dialog.

Kulturní akce

Díky kulturním akcím, mezi které patří literární čtení, diskuze a performance, zpřístupňuje TransStar dosud neznámé autory a autorky a aktuální vývoj v literatuře Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, České republiky, Chorvatska, Slovinska a Ukrajiny.

Další setkání  

Při těchto setkáních budou budoucí kulturní zprostředkovatelé seznámeni s evropským kulturním managementem. Umělkyně a umělci, agentury, instituce a podporovatelé se budou prezentovat a nabízet případnou spolupráci. Tato setkání se uskuteční v Praze a Krakově.