Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Letní školy slovanských studií

Letní školy slovanských studií jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni kurzu zvolené jednotlivými pořádajícími školami.

 Letmí školu slovanských studií pořádají: 

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
  • Masarykova univerzita v Brně, 
  • Univerzita Karlova v Praze, 
  • Univerzita Palackého v Olomouci,
  • Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech - vzdělávací středisko při Univerzitě Karlově v Praze,
  • Západočeská univerzita v Plzni.

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé pořádající školy kurzy českého jazyka na různých úrovních, výběrové semináře zaměřené na českou literaturu, kulturu a dějiny, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.  

Více informací naleznete zde.