Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Historiografie českých dějin 1880-1938

Srdečně Vás zveme na mezinárodní workshop v Praze, který bude věnován historickému výzkumu oblasti českých zemí a první Československé republiky.

 

Masarykův ústav a Archivy Akademie věd ČR pořádají společně s katedrou německých a rakouských studií Karlovy univerzity v Praze 30. května 2014 mezinárodní workshop na téma historického výzkumu oblasti českých zemí a první Československé republiky v období 1880 – 1938.

Hlavními tématy budou, mimo jiné, násilí a zločin, migrace, chudoba a sociální nerovnost, ale také nové politické dějiny a dějiny mezinárodních vztahů nebo také pop-kultura.

K workshopu jsou srdečně zváni všichni zájemci z akademické obce, a to nejen historici. Akce bude probíhat v angličtině, němčině a češtině. Organizátoři hradí náklady na ubytování na dvě noci. Všechny písemné referáty budou včas před začátkem akce zveřejněny tak, aby byl dostatek času na přípravu na diskuzi.

V případě zájmu zasílejte své abstrakty o ne méně než 300 slovech a krátkou bibliografickou poznámku do 30. října na adresu koeltzsch@mua.cas.cz.

Webové stránky